Diễn đàn

Chia sẻ:
Thông báo
Làm sạch tất cả

[Dính] Cách sử dụng tính năng Tin nhắn riêng tư

   RSS

1
Chủ đề bắt đầu

Làm thế nào để gửi tin nhắn trực tiếp cho một người dùng trên diễn đàn?

Làm thế nào để sử dụng chức năng Tin nhắn riêng của Diễn đàn?

Chủ sở hữu kalimbera.comKalimbaForum.com:

Trả lời 1
2
Chủ đề bắt đầu

Tôi đã tạo một video hướng dẫn ngắn để chỉ ra cách sử dụng hoạt động của tính năng Tin nhắn riêng.

 

Chủ sở hữu kalimbera.comKalimbaForum.com:

Chia sẻ: